Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/Skolehelsetjenesten/Samarbeid
Samarbeid

Vi jobber sammen

11. juli 2017

Skolehelsetjenesten samarbeider blant annet med skolens ansatte, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), fastleger, barneverntjenesteTIMS-teamet og andre aktuelle instanser. Vi innhenter alltid samtykke fra foreldrene før vi utveksler informasjon med andre parter.

Verktøykasse2017_150x114_150x114

Samarbeidsartikkel 2

11. juli 2017

Testing