Finn ut mer om hvordan du kan få en enklere hverdag:

http://seniorportalene.no/

http://seniorportalene.no/

Idéen med SeniorPortalene er at seniorer over hele landet kun skal være to tastetrykk unna en enklere hverdag. Dette er nasjonale sider uten kostnader eller krever medlemskap for brukerne. Vi bygger på visjonen og tanken bak Helse- og omsorgstjenestelovens §1-1. Dens formål er:

“Å sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre.”

 Vi har samlet informasjon vi mener er nyttig for seniorer under  «paraplyen» Seniorportalene.no med følgende underportaler som gir svar på viktige spørsmål som:

 SeniorBoPortalen.no - Hvilke bomuligheter finnes for meg?   

FrittBrukervalgPortalen.no - Hvem kan hjelpe meg i hjemmet?

ErnæringsPortalen.no – Hva er riktig mat for meg? 

SeniorAktiviteter.no - Hvilke aktiviteter finnes for meg i mitt nærområde? 

I tillegg finner du informasjon for personer med nedsatt funksjonsevne og som trenger brukerstyrt personlig assistanse i eller utenfor hjemmet:

BPA-Portalen.no

Tips en venn Skriv ut