Søk nasjonalt tilskudd mot barnefattigdom før 8. desember

Søknadsfristen er 8. desember for å søke. Private aktører, frivillige organisasjoner og offentlige instanser kan søke tilskuddsordningen som har mål å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Søknadsfristen for tilskuddsåret 2018 er 8. desember 2017

Om tilskuddsordningen

  • Beløp: 224,441 mill.kr. (2018)

  • Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

  • Søknadsfristen for tilskuddsåret 2018 er 8. desember 2017.

  • Søknadsskjemaet i bufdir.no portalen vil senest bli publisert 15. november 2017

Slik søker du:

Alle som skal søke midler fyller ut skjema og sendes inn elektronisk via sidene til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir); Søk om tilskudd i Bufdirs søknadsportal 

For mer informasjon se, Barnefattigdom - Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Kontaktinformasjon:

Ulf Flønes ulf.flones@fauske.kommune.no

Tips en venn Skriv ut