Hjem/Tjenester/Kultur og idrett/Kulturskole/Søk plass

Søkeportalen til Fauske kulturskole

Når du søker plass i kulturskolen må du krysse av på at du har lest og forstått 

- Retningslinjer for undervisning i kulturskolen, og Fauske kulturskoles Service-erklæring

 

Søknad

Søknad til kulturskolen foregår kun via portalen SpeedAdmin.
Søknadsfrist er 1. mai.
Det kan søkes hele året, men søknader som kommer innen fristen prioriteres.
Søkere som ikke får plass, settes automatisk i kulturskolekø.
Etter hovedopptak, tas søkere inn fortløpende dersom det blir ledige ressurser.

 

Hvem kan søke?

Alle kan søke, uansett alder, men elever under 20 år har fortrinnsrett.
Undervisningen tilpasses læreforutsetningene til den enkelte elev.  Kulturskolen har ikke spesialkompetansse i forhold til elever med sammensatte lærevansker eller andre spesielle utfordringer.  Kulturskolen tar forbehold om hva vi kan tilby i slike tilfeller, men forsøker å gi tilbud dersom mulig.  voksne elever kan kun beholde elevplassen påfølgende skoleår dersom det er ledige ressurser.

 

Fag

Kulturskolens undervisningstilbud er fordelt på områdene

Teater
Visuell kunst
Musikk
Kulturfabrikken
Annet
Informasjon om fagene finner du her.

 

Opptak

Hovedopptak gjøres fortrinnsvis i juni/juli, alternativ i august før skolestart.  Søkere som ikke blir tildelt elevplass ved hovedopptak, settes på venteliste.
Søkere under 20 år prioriteres.

 

Kulturskolekø/Venteliste

Elever som ikke blir tilbudt elevplass, settes i kulturskolekø (venteliste).
Dersom det blir ledig kapasitet i løpet av skoleåret, blir du kontaktet av kulturskolen.
Skulle du bli stående i kø en stund, vil du få mulighet til å opprettholde din plass i køen for påfølgende skoleår ved å re-registrere deg.

 

Re-registrering

For å beholde en elevplass eller en plass i kulturskolekøen påfølgende skoleår, må eleven re-registreres.  Dette gjøres årlig, primært i perioden 1.-14. mars.  Re-registrering gjør du her.

 

Utmelding

Elevplassen beholdes til den sies opp skriftlig via SpeedAdmin.  Muntlig oppsigelse godtas ikke.  Oppsigelser som kommer etter fristens utløp blir belastet med semesteravgift for det kommende semestret.

 

Vedtekter 

Elevreglement 

Friplass 

Tips en venn Skriv ut