Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Tilskudd til dreneringstiltak i jordbruket

Fauske kommune disponerer i 2017 kr. 112.000,- til drenering av jordbruksjord.

Tilskuddsmidlene skal gå til drenering av jordbruksareal som tidligere har vært grøftet. For planerte arealer kan det også gis tilskudd til arealer som ikke har vært grøftet.

Tilskudd til systematisk grøfting utgjør kr. 1.000,- pr. dekar. Ved annen grøfting kan det gis kr. 15,- pr. løpemeter begrenset oppad til kr. 1.000,- pr. dekar. Beregnet tilskudd under kr. 3.000,- pr. søknad utbetales ikke.

Søknaden må inneholde plan for dreneringen med beskrivelse av tiltaket, kart i hensiktsmessig målestokk og miljøvurdering av tiltaket.

Det kan ikke innvilges tilskudd til tiltak som er påbegynnt før kommunen har innvilget søknaden.

Søknad om tilskudd sendes på fastsatt skjema inkl. vedlegg til Fauske kommune innen 15. september 2017. Søknadsfristen kan bli forlenget hvis det fortsatt er midler til disposisjon.

Søknadsskjema, plan for drenering og skjema for miljøvurdering samt forskrift kan fås ved henvendelse til Fauske kommune eller lastes ned fra Landbruksdirektoratets sider https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/hvordan-soke/skjema

Tips en venn Skriv ut