Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Fauske kommune disponerer i 2017 kr. 150.000,- til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler)

SMIL – midlene skal gå til tiltak utover det som omfattes av vanlig jordbruksdrift.
Kommunen har vedtatt strategier for bruk av midlene.

SMIL-tiltak som kan gis tilskudd er gjengroing, kulturlandskap, tilrettelegging, bygningsvern, forurensning m.v.

Søknadsfrist for SMIL - midlene settes til 15. september 2017. Søknadsfristen kan forlenges hvis det fortsatt er midler til disposisjon..

Søknadsskjema kan fås ved henvendelse til Fauske kommune eller lastes ned fra Landbruksdirektoratet  https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket

Tips en venn Skriv ut