Hjem»Tjenester»Eiendom, plan og samfunnsutvikling»Trafikk

Klipp hekk og busker

21. juni 2016

Bli med på en dugnad for å unngå ulykker i din gate eller veg! Klipp hekker og busker ved din eiendom, slik at bilistene ikke overser syklister og gående. På den måten tar du ditt ansvar, og du bidrar til større tryggheti lokalmiljøet.

Trafikksikkerhetsplan 2012 - 2016

13. februar 2015

Trafikksikkerhetsplan for Fauske kommune 2012 -2016 ble vetatt i k-sak 171/12 den 17.12.2012. Handlingsprogrammet for fysiske tiltak pkt 8.3, må rulleres jevnlig etter behov.