Hjem/Tjenester/Kultur og idrett/Ungdom
Ungdomsklubben
Ungdom

Velkommen til ungdommens sider

Fritidsklubber

Kommunale fritidsklubber er etablert som et ledd i samfunnsarbeidet med å legge forholdene til rette for at alle mennesker kan få oppleve en meningsfylt fritid. Med fritidsklubbvirksomhet mener en tiltak som i stor utstrekning stiller brukerne fritt når det gjelder aktivitet eller mangel på aktivitet, møtested og tiltak som representerer muligheter for uforpliktende samvær med jevnaldrende, men som ikke setter engasjement og aktivitet opp som en forutsetning for deltakelse. Klubbene kan tilby aktiviteter som diskotek, biljard, bordtennis, dart, playstation, fotballspill, klubbturer, friluftsliv. Det er muligheter for å være med i forskjellige grupper som disko, kjøkken, inngang og klubbstyre. Vi kan tilby aktiviteter utenom den ordinære klubbdriften som UKM - ung kultur møtes, rusfrie arrangement. Aktiv sommer ligger også innenfor dette tilbudet.

Kontakt oss

Gunn Lisbeth Pedersen

gunn.pedersen@fauske.kommune.no

tlf 75 60 40 77/ 91 55 37 36

Kontakt oss

Gunn Lisbeth Pedersen

gunn.pedersen@fauske.kommune.no

tlf 75 60 40 77/ 91 55 37 36