Hjem»Tjenester»Barn, unge og familie»Foreldrestøtte»Vårres unga - vårres framtid
Vårres unga

Vårres unga - vårres framtid

FNs barnekonvensjon i praksis

10. februar 2016

Her finner du mer informasjon om modellen:http://www.sjumilssteget.no/index.php/nordland

FNs barnekonvensjon

Vårres unga - vårres framtid i Fauske kommune

Forankring på flere nivå

17. februar 2016

Fylkesmannens satsing har gjort seg utslag i ulike former i de ulike kommunene. I Fauske kommune ble det gjennom kartleggingsarbeid bekreftet et behov for en mer helhetlig strategi for å sikre trygge oppvekstvilkår for "våre unger". Slik ble det til at kommunen fikk på plass ny samhandlingsplan for oppvekstfeltet. Denne ble politisk forankret i februar 2014, og gjelder for alle eneheter og tjenester innenfor Barnehage, Skole, Barn- og familie, samt Kultur. 

Fauske ungdomsråd

Ungdomsråd

23. februar 2017

I forbindelse med Vårres unga - vårres framtid, har Fauske Kommune blant annet valgt å satse på Fauske Ungdomsråd for å sikre barn og unges medvirkning.

Svensk flagg

Ungdomsrådet samarbeider på tvers av landegrensen

10. mars 2017

Ungdomsrådsrepresentanter Emma Granholm og Elias Trones skal den 17. til 19. mars i år delta på samling sammen med Helgeland ungdomsråd og Västerbotten län ungdomsråd.