Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/Fauske Familiesenter/Vaksinasjon
Vaksine

Vaksinasjon

Endring i tilbud

22. februar 2016

Hensikten med vaksinasjon er å oppnå beskyttelse mot sykdom uten den risikoen det er å gjennomgå selve sykdommen.

Pr tiden tilbyr IKKE familiesenterets vaksinasjonskontor utenlandsvaksinering. Ved behov for reisevaksine ber vi deg ta kontakt med

Helsekontoret i Bodø kommune, Moloveien 20

Telefon 755 55 460

 

hpv_vaksine

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

31. oktober 2016

Infeksjon med humant papillomavirus (HPV) er svært vanlig blant personer som er seksuelt aktive. Kvinner som får en vedvarende HPV-infeksjon kan på sikt utvikle livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65-100 dør av sykdommen. HPV-vaksine kan gi beskyttelse også hos de som har debutert seksuelt.  Derfor anbefales HPV-vaksine til alle unge kvinner som ikke tidligere er vaksinert.