Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Varsel om oppstart av planarbeid for Havnegården

I medhold til Plan- og Bygningsloven § 12-8 varsles herved oppstart av arbeid med ny reguleringsplan for Havnegården, Sjøgata 78-80 i Fauske kommune på vegne av Havnegården AS.

Formålet med er å tilrettelegge for økning av byggehøyde og utnyttelsesgrad i felt K2 i gjeldende reguleringsplan Utvidelse av Focus-senteret og nytt kulturhus. Planforslaget er ikke vurdert til å utløse konsekvensutredning iht. forskrift om konsekvensutredning. Direkte berørte parter tilskrives.

x 3UwoqAAAAAABJRU 5ErkJgggA=

Planområdet er avgrenset som vist på kartet.

Opplysninger om arbeidet fås ved henvendelse til arkitekt Jostein Edvardsen på tlf. 91 38 55 78
Innspill og merknader til planarbeidet sendes skriftlig til:
J. Edvardsen Design + Arkitektur, Gryttingveien 18, 8209 Fauske, eller j.edvardsen.design@gmail.com innen 08.08.2017.
Alle mottatte merknader vil bli oversendt kommunen sammen med planforslaget.

 

 

 

Tips en venn Skriv ut