Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Fauske kommunale eiendommer/Vedlikeholdsavdelinga
Vedlikehold Snekker
Vedlikeholdsavdelinga

Om oss

Vedlikeholdsavdelingen er  Fauske kommunale eiendommers kontaktledd overfor brukere av de bygg og eiendommer vi forvalter. Avdelingen skal være med, sammen med andre, å sørge for at brukernes behov for tilfredsstillende bygningsmasse blir løpende ivaretatt. Våre ansatte skal uoppfordret identifisere og ta initiativ til at feil og mangler rettes opp – og uten opphold formidle og følge opp gjennomføringen av henvendelser.  Avdelingen er en aktiv del av Fauske kommunale eiendommers fremtidsrettede tenkemåte for gode og funksjonelle bygg for Fauske kommunes behov.

Leder for avdelingen er Kristen Jakobsen.

Kontakt oss

Besøksadresse: Torggata 11, 8200  Fauske
Postadresse: Postboks 93, 8201  Fauske

Telefon: 75 60 48 01

Kontakt oss

Besøksadresse: Torggata 11, 8200  Fauske
Postadresse: Postboks 93, 8201  Fauske

Telefon: 75 60 48 01