sau utvikling av landbruket

9. juni kl. 10.00 - 15.00: Fauske hotell

Vil du være med å utvikle landbruket?

I samarbeid med Fylkesmannen ønsker Fauna å invitere ulike aktører fra landbruk, politikere, administrasjon, samt andre aktuelle aktører, til idédugnad rundt mulighetene til utvikling og ny- etablering i landbruket i kommunen.

Som en del av forprosjektet om «Utvikling av  landbruket», som er vedtatt som en del av kommunens landbruksplan 2014-2015 vil en ta i bruk dialogverktøyet: Ringvirkninger. 

Gjennom prosessen ønsker en å få satt lys på landbruket og hvordan landbruksrelatert virksomhet kan bidra til å styrke lokalsamfunnet. Deltakerne vil i felleskap med sine bidrag være med å påvirke videre utvikling av næringen. Resultatene fra workshopen vil bli tatt med i utformingen av en prosjektbeskrivelse som vil resultere i en søknad om et hovedprosjekt for kommunen.

Utdrag fra KS veileder for bruk av Ringvirkning:

1.2 Hva er Ringvirkning?

Ringvirkning er et metodeverktøy som en kommune kan bruke for å tenke nytt om landbrukets rolle i lokal samfunnsutvikling. Verktøyet er laget for gruppearbeid på idédugnader av typisk 4-5 timers varighet og består av to integrerte deler: en dialogduk og en tilhørende nettløsning. Underveis skriver gruppene inn mange – og de viktigste – av sine svar inn på nettet, slik at ideer og vurderinger blir lagret.

Utbyttet fra en idédugnad er meget konkret: En rekke ideer til satsing i kommunen, med formulerte målsettinger og forslag til tiltak. Underveis blir også ”slitestyrken” til ideene testet.

Sjekk gjerne ut: http://landbruk-ringvirkning.no

Kontaktperson: renate@faunakf.no /97 15 19 07.

Gratis deltakelse! Ta kontakt for ytterlige opplysninger.

 

Tips en venn Skriv ut