Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Viltforvaltning
Viltforvaltning

Viltforvaltning i Fauske kommune

Den kommunale viltforvaltningen har arbeidsoppgaver knyttet til forvaltning av elg, forebyggende tiltak mot skader/ulemper av elg i bebyggelse om mot landbruket, ettersøk/avliving/kontroll etter påkjørsel på veg og jernbane.

Kommunen forholder seg til Lov om viltet med tilhørende forskrifter. Hovedoppgaven er elgforvaltning med tildeling av fellingskvoter, kontroll med avskyting og rapportering, bestandsplaner for elg. skadet vilt og problemer med vilt rapporteres til politiet eller viltnemda.