Mineralleting i retten

- Avgjørelsen blir viktig for Fauske

Det er med stor interesse at Fauske kommune er til stede i Salten tingrett i morgen tirsdag 5. august der det er innkalt til rettsmøte mellom leteselskapet Drake Resources og Balvatn reinbeitedistrikt.

Planen er at Drake Resources skal foreta leting etter kobber i Sulitjelma med helikopter i august. De har innhentet nødvendige tillatelser for arbeidet. Balvatn Reinbeitedistrikt har imidlertid motsatt seg at det blir foretatt undersøkelser ved bruk av helikopter i reinbeitedistriktet, og stilt krav som det australske leteselskapet ikke vil godta.

Retten skal nå ta stilling til om Balvatn Reinbeitedistrikt må tåle at Drake Resource foretar elektromagnetiske og magnetiske målinger med helikopter over deres rettighetsområde i Sulitjelma.

Fauskes ordfører Siv Anita Johnsen Brekke mener avgjørelsen i rettsmøtet tirsdag 5.8. vil ha stor betydning for framtidig gruvedrift i Sulitjelma.

- For Fauske kommune er det viktig å få kartlagt de ressurser som finnes. Kommunen har engasjert seg sterkt for å legge til rette for leting av mineraler, og avgjørelsen i rettsaken er av stor viktighet. Vi mener også at saken er av viktig prinsipiell betydning, sier ordfører Siv Anita Johnsen Brekke som selv vil være tilstede i Bodø under rettsaken.

Tidsrommet for søk er satt fra ei til to uker alt etter værforhold. Selskapet skal utføre elektromagnetiske og magnetiske målinger over sine rettighetsområder i Sulitjelma. For tiden er de i Finland og gjør lignende undersøkelser. Dersom selskapet får retten med på sine krav, vil det bli satt igang leting i løpet av kort tid.