Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Fauske kommunale eiendommer/Boligkontoret/* Boliger
Boligkontoret

Boliger

Fauske kommune har i dag mange ulike boenhter som forvaltes av Fauske kommunale eiendommer. Det er boliger i  borettslag, selveide boenheter og innleide boliger til videreutleie.

Søknad om bolig

Fauske kommunale eiendommer kan stille boliger til disposisjon for de som selv ikke kommer inn på boligmarkedet av ulike årsaker. Ønsker du å søke om å få tildelt kommunal bolig kan du gjøre dette ved å fylle ut skjema om kommunal bolig. Skjema kan hentes ved kommunens Servicetorg eller hos Fauske kommunale eiendommer i det gamle rådhuset. Skjemaet kan også lastes ned elektronisk, det må da skrives ut og underkrives før det leveres. [SØKNADSSKJEMA] Fyll ut søknadsskjemaet med de opplysninger vi ber om. 

Hvis du skal søke omsorgsbolig må du kontakte Tildelingskontoret.

 

Tildeling av bolig

Fauske kommunale eiendom tildeler ikke bolig til søkerne. Vi deltar i et samarbeid, en tildelingsgruppe, sammen med øvrige kommunale tjenester, der det foretas en helhetlig vurdering av søkeren/søkerenes situasjon. I tildelingsgruppa er det representant fra Nav, barnevern, rus- og psykisk helsetjeneste, miljø- og habilitering og Fauske kommunale eiendommer.  Etter at tildelingsgruppa har fattet vedtak vil Fauske kommunale eiendommer sende brev til søkerne. Den som da får tildelt bolig får vite litt om beliggenhet, størrelse og pris. Vi har også en venteliste, der tildelingsgruppa ser at det er behov for kommunal bolig, men det er ingen ledige boliger ved vedtakstidspunktet.

 

Vedlikehold

Fauske kommunale eiendommer har i utgangspunktet ansvaret for det ordinære vedlikeholdet innvendig og utvendig. Mange boliger blir renovert før inngåelse av nye leiekontrakter. Noe av vedlikeholdet som må gjøres i løpet av leieforholdet vil i utgangspunktet være leietakers ansvar, dette er spesifisert i leiekontrakten.

Kontakt oss

Besøksadresse: Torggata 21, 8200  Fauske
Postadresse: Postboks 93, 8201  Fauske

 

Kontakt oss

Besøksadresse: Torggata 21, 8200  Fauske
Postadresse: Postboks 93, 8201  Fauske