formannskapet

Ytringsfrihet i Fauske kommune

- Delta gjerne i debatten

"Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale". Dette står å lese i paragraf 100 i Grunnloven fra 1814. Nylig var ytringsfrihet tema under partssammensatt utvalg. Det ble en god og interessant debatt.

- Delta gjerne i debatten, var konklusjonen fra ordfører Siv Anita Johnsen Brekke etter den timelange debatten sist mandag. Det var utdanningsforbundet som hadde bedt om at tema ble tatt opp.

Hvordan gjør vi det på Fauske?, spurte Trond Hagen fra Utdanningsforbundet som innledet til debatt. Han mente det meste var veldig greit på Fauske, men sa samtidig at det kan være ting å stille spørsmål ved. Han trakk fram spesielt Dønna kommune sitt informasjonsreglement som han mente var et godt eksempel der «alle ansatte oppfordres til å delta i samfunnsdebatten». Hagen mener at enkelte ansatte føler det problematisk å ytre seg i noen sammenhenger

Politikerne som ytret seg, var enige i at dette er et viktig tema, men at det ikke er et stort problem i kommunen. Flere mente det var forbedringspotensial, mens det også ble nevnt at dette var et vanskelig og følsomt følsomt område. Sistnevnte var ikke ordfører enig i.

- Jeg mener at dette ikke er et følsomt tema. Vi feirer i år at vi er et av verdens mest demokratiske land og jeg mener vi har så mange ordninger sammen med tillitsvalgte at jeg ikke ser problemet, sa hun og mente det var helt uproblematisk å ta debatten rundt ytringsfrihet. Men hun er skeptisk til å gå for langt i det å oppmuntre ansatte til å ta del i debatten. At hver og en må vurdere dette selv opp mot balansen rundt taushetsplikt og det å være samfunnsengasjert.

Det ble understreket viktigheten av å være lojal mot vedtak som gjøres. At selv om det er uenighet i saken, er det viktig å jobbe for det som blir vedtatt. Også at det hele tiden er en balansegang hva man kan si i forhold til taushetsplikt ovenfor arbeidsgiver. Det ble også tatt opp tema rundt sosiale medier og grenser for hva man sier og ikke sier/ skriver. Til høsten skal det utarbeides en kommunikasjonsstrategi for kommunen.