Til foreldre med ungdom som er berørt av sorg og krise

- Det er viktig å være sammen

Familiesenteret gir råd til foreldre/ voksne med barn som er rammet av sorg og krise:   Det er viktig å være sammen og ha tid til å lytte til de tanker og følelser som ungdommen har. Les mer:

·         Skru av telefon og PC innimellom, og bruk tiden på å snakke sammen.

·         Det er viktig å la ungdommen  være sammen med venner, men sett også av tid til voksenkontakt hjemme.

·         Det er viktig med mat, drikke og hvile.

·         Det kan være fint å gjøre noe sammen som å gå en tur, spille spill eller lignende.

·         Opprett normale rutiner igjen.