Tilsyn beredskap Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen har hatt tilsyn med Fauske kommune

- Fauske kommune er i fremste rekke når det gjelder beredskap

Fylkesmannen i Nordland ga kommunen gode tilbakemeldinger under sitt tilsyn på beredskap sist uke. Kommunen fikk ingen avvik etter å ha blitt ble vurdert på 7 av paragrafene i Lov- og forskrift om kommunal beredskapsplikt.

Foto: viser fra venstre Anne Stemland Olsen, Karsten Steinvik (underdirektør - i midten til venstre) og Tom Mørkved (seniorrådgiver) som gjennomgår tilsynet med beredskapsgruppa i kommunen. Fra kommunen var disse tilstede: rådmann Geir Mikkelsen, kommunalsjef Trond Heimtun, kommunalsjef Terje Valla, leder servicetorg Gull H. Pedersen, beredskapsleder Tom Seljeås og ordfører Jørn Stene.

- Fauske kommune er i fremste rekke når det gjelder beredskap, sa fylkesmannen som kommer med en rapport etter hvert.

Det ble kommentert fra fylkesmannen at arbeidet  med beredskap i kommunen bar preg av å være langsiktig og helhetlig og at vi har gode systemer og rutiner for krisehåndtering.

Fylkesmannen sa at det var satt fokus på kritiske samfunnsfunksjoner. Tiltaksplan var viktig, noe de vil se nærmere på ved neste tilsyn.

Kommunen har en spesielt viktig rolle for samordning av ressursene både innenfor og utenfor kommunen, noe vi hadde løst godt i arbeidet med ROS.

Ikke minst ble det kommentaret at vi har gode rutiner for dokumentasjon og evaluering etter øvelser og hendelser.

Kommunen ble vurdert spesielt på følgende paragrafer:

* Kommunens helhetlige (sektorovergripende) ROS-analyse, jf. forskriftens § 2

* Kommunens helhetlige og systematiske arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, jf. forskriftens § 3

* Kommunens overordnede beredskapsplan, jf. forskriftens § 4

* Oppdatering/revisjon, jf. forskriftens § 6

* Kommunens øvelser og opplæring, jf. forskriftens § 7

* Kommunens evalueringer etter øvelser og uønskede hendelser, jf. forskriftens § 8.

* Dokumentasjon, jf. forskriftens §

På alle disse paragrafene fikk kommunen: "Ingen avvik eller kommentarer".