tilsyn folkehelse fylkesmannen alle ute

Mye positivt etter tilsyn rundt folkehelsearbeidet i kommunen

- Har brei og god forankring i organisasjonen

For kort tid siden var Fylkesmannen i Nordland på tilsyn i Fauske kommune rundt folkehelsearbeidet. Etter at dagen var over og de hadde fått snakket med alle enheter og sentrale ansatte, var det tid for oppsummering. At økonomisjefen er involvert, ses på som særdeles positivt.  

Etter hvert vil det komme en rapport fra tilsynet som vil gi detaljert informasjon og funn. Oppsummeringen samme dag som tilsynet, sa blant annet: "Det ligger godt tilrette for å arbeide systematisk og langsiktig med folkehelseutfordringer". De fire finner også at Fauske kommune har bred og solid forankring i organisasjon og ledergruppe, som er et godt utgangspunkt for samhandling og videre flerfaglig arbeid. Her oppleves det som særdeles positivt at økonomisjef er involvert, noe som sikrer en kobling til budsjettet. Videre "Det er gode rutiner og system for opplæring internt og god informasjonsflyt - utveksling". "Tydelige satsningsområder, gjenfinnes som en rød tråd i alle dokumenter".

tilsyn folkehelse fylkesmannen_460x307.jpg