folkehelseforum - hester i vann

«We have gone from broken arms to broken minds»

- Helse skapes av gode nærmiljø, sosiale nettverk og livsstil

Er godt folkehelsearbeid en politisk sak? Det var en påstand som kom fram under Fylkesforum for folkehelse nylig der det også ble sagt at helse skapes blant annet av gode nærmiljø. Se også presentasjoner fra samlingen.

- Godt folkehelsearbeid er en politisk sak. For å oppnå ønsket resultat kreves det langsiktighet, tålmodighet og godt planarbeid, sa fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse,  Hild Marit Olsen. Hun påpekte at vi vet mye om hva som virker i det helsefremmende og forebyggende arbeidet.

- Derfor er det uetisk å ikke gjøre noe med det, fortsatte Olsen.

Livsstil har skylda for 60 % av uhelsa …

Den svenske overlege og foredragsholder Per Gärdsell hadde innlegg om «Lokal mobilisering i folkehelsearbeidet».

- 60 prosent av all uhelse i aktiv alder skyldes vår livsstil. Vi må alle anvende viktig helsekunnskap i vårt dagligliv. Vi må spørre oss selv hva er det som holder oss friske. For hundre år siden handlet helse om fysiologi. Hadde man vondt i brystet så var man syk. I dag er helse mer et eksistensielt spørsmål. Ensomhet, utilstrekkelighet, ingen egentid og stress er like mye uhelse som en brukket arm, sier han.  «We have gone from broken arms to broken minds».  Helse skapes av gode nærmiljø, sosialt nettverk, livsstil. Å kjenne at en hører til. Viktige helsearenaer i lokalsamfunnet er barnehagen, skolen, arbeidsplassen, kultur, fritid og bomiljøet.

Per Gärdsell - fylkesforum for folkehelse_491x756.jpg

«Stiftelsen for livsglede»

Sigrid Seppola holdt et meget inspirerende foredrag om livsglede i alle aldre. Hun har sammen med andre etablert «Stiftelsen for livsglede» som blant annet handler om bruk av frivillighet satt i et system.

- Kommunen er oss alle, og vi har alle et ansvar i å spre livsglede, sier Seppola.

Sigrid Seppola - fylkesforum for folkehelse_452x301.jpg

Fauske er med

Arrangør for Fylkesforum for folkehelse er Nordland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland. Et tilbud til alle kommunene i fylket.  Tema for årets forum var «Samarbeid gir god folkehelse». Fauske kommune var representert ved folkehelsekoordinator Irene Larssen som ser at kommunen er på god vei med sitt arbeid i forhold til det som ble sagt her.

Kommunen satser sterkt på barnehage, skole og kultur. Den nye skolen og skolestrukturen legger stor vekt på helsefremmende arbeid. Politikerne vedtok i 2011 en god overordnet strategisk samfunnsplan som virkelig har gitt et løft til folkehelse, sier Larssen.

Se presentasjoner fra samlingen her: http://www.fylkesmannen.no/Nordland/Nyheter/Fylkesforum-for-folkehelse---presentasjoner/

Tips en venn Skriv ut