Fauske byen vår eivind fridahl

Å "selge" Fauske bør kanskje inn på budsjettet

- Hvordan kan vi selge Fauske som by?

En av de som har vært på talerstolen under workshop på Fauske hotell, er Eivind Fridhahl som er medeier i møbelbutikken Fridhahl. Men også representanter fra fylkeskommunen, fra Hamar og fra Fauske kommune, er blant de som innleder dagen. Senere i dag står kafedialog på programmet.  

Det er mange kreative krefter samlet på Fauske hotell under "Fauske-byen vår", en workshop med tema Fauske sentrum. Rundt 60 personer er på listen over deltakere. Blant annet fra næringslivet og fra administrasjonen i Fauske kommune, politikere. Men også pensjonistforeningen, ungdomsrådet, eldrerådet, vegvesenet, kirken samt flere ressurspersoner.

Senere i dag skal Universitetet i Nordland ta over: Da er Øystein Nystad og Ove Jakobsen tilbake. De var på Fauske i august og hadde kafedialog under Folkehelsekonferansen. Det samme skal de gjøre i dag. Norconsult skal legge fram analyser og se på hvilke muligheter dette gir oss.