Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Fauske kommunale eiendommer/Parkeringsavdelinga/* Klage på ilagt kontrollavgift

Klage

Orientering til klager

Ilagt kontrollavgift må ifølge forskriften betales innen fristen på 3 uker dersom man vil unngå automatisk inndrivning som et alminnelig pengekrav. Betalinsfristen er fastsatt til 3 uker fra ileggelsen. Innbetalingskortet må ikke sendes inn sammen med klagen.

Klagefristen er fastsatt il 3 uker, klagen skal fremsettes skriftlig.

Ankeinstans på parkeringsgebyr er parkeringsklagenemnda

Dersom en ønsker å anke en avgjørelse inn for nemnda, sendes en skriftlig henvendelse til parkeringsklagenemnda innen 8 uker fra mottagelsen av svar på klage sendt til Fauske kommune. Eventuelle kostnader i forbindelse med saksbehandling i retten bæres av klager.

Klageskjema PDF document ODT document , dette må skrives ut og sendes til Fauske kommune, Postboks 93, 8201 Fauske eller leveres til parkeringskontoret.

Det er også mulig å klage elektronisk det gjør du her:

Tips en venn Skriv ut