Universitetet i Nordland masterstudenter utfordringer

Masterstudenter i personalledelse ved UiN fikk problemstillinger

- Vi er veldig glad for at Fauske tok utfordringen

I tilknytning til masterprogrammet i personalledelse ved UIN er ei uke tilknyttet innovasjon i tjenesteytingen. Fauske kommune ble invitert til å legge fram ei relevant problemstilling/utfordring for studentene ved ukestart for så å bli presentert studentenes løsningsforslag ved ukeslutt.

Foto visere studenter, lærere samt personalsjef Ingrid Alterskjær (i midten bak) og personalkonsulent Lars Erik Sand (bak til venstre) i Fauske kommune.

Fauske kommune tok utgangspunkt i utfordringer ved oppretting av et kommunalt foretak. Allerede eksisterende tjenestetilbud skulle over i nye former. Her dreide det seg om personalpolitiske utfordringer i henhold til lov og avtaleverk, overføring/beholde kunnskap og ikke minst kulturbygging der hovedtyngden av de ansatte ble med over i foretaket.

Studentene tok utfordringen på strak arm og presenterte en flott strategiplan for innovasjon der en går fra etablerte fagmiljøer og over i nye rammer, til nye krav og ny ledelsesstruktur der tjenesteytingen både skal effektiviseres og faglig bedres.

- Vi er glad for at Fauske tok utfordringen, sier lærerne som sammen med elevene fikk skryt for hvordan de hadde løst oppgaven.