En glad ordfører Marlen Rendall Berg nevner spesielt næringslivet og de unge etter regjeringens pressekonferanse tirsdag 01.02, der det kom mange lettelser rundt råd og regler.  

- Jeg er spesielt glad for at barn og unge nå kan leve et mer normalt liv, blant annet med tanke på bekymringer rundt psykisk helse for denne gruppen, sier ordføreren. Hun synes det er fint at næringslivet nå kan planlegge større arrangement, men oppfordrer alle til å være forberedt på, og planlegge for, at vi kan få mange smittede samtidig.  

Noen er særlig utsatt 
Også smittevernlege Gregory Hautois gleder seg over de mange lettelsene, men deler ordførerens uro for at det kan bli mange smittede på samme tid.  

- Nå begynner vi å nærme oss en mer normal situasjon, men det er lite stykke igjen. I denne perioden må vi huske at stort sykefravær kan gå ut over driften av mange kritiske virksomheter. Når mange blir syke øker også risikoen for at noen blir alvorlig syke, og det er dette man følger nøye med på når samfunnet åpner mer opp.  

Fortsatt munnbind 
Hautois, som også er konstituert kommuneoverlege, oppfordrer folk til å følge de råd og regler som er kommet. Blant annet handler det om fortsatt bruk av munnbind der man ikke kan overholde en meters avstand. Og sørge for god håndhygiene.  

På hjemmesiden www.fauske.kommune.no kan du lese mer om testing, råd og regler, og finne annen nyttig informasjon.