- Kanskje vi kan få en park i sentrum. Ikke bare for unge, men for de fra 2 til 80, sa en av ungdommene under presentasjonen. Han og de andre fikk fram mange gode tanker og var tydelig reflektert over det som kom fram. Noe av det som ble understreket, var at ungdommene måtte tas med på råd for at det skulle bli en suksess.

Noe av det som kom fram på Ung Data-undersøkelsen, var at det er mange unge jenter som sliter psykisk. Dette var ungdommene opptatt av. Hvordan kan vi hjelpe denne gruppen. Også her kom det mange forslag når de skulle presentere . Andre ting som kom opp var at gutter i ungdomsskolealder, bruker mye tid på spill på pc eller telefon. Også at det er 10% av de unge som mobbes, mer eller mindre jevnlig. Relativt få ruser seg på ungdomstrinnet, men samtidig sier undersøkelsen at når ungdom kommer i videregående skole, skjer en endring. De fleste er fysisk aktive, trives på skolen, har gode relasjoner til venner og foreldre.

Etter samlingen rundt "Barn og unges medvirkning" var det flere ungdommer som ga uttrykk for at noe av det som gjorde dagen til suksess, var at de voksne var så engasjerte. De følte seg "sett" og hørt. I dag er det samling for faggruppa som har jobbet med dette tema over tid. Også de var klar på de samme tingene. Dette ble supert.

- Vi hadde ikke lyst å gå. Det var veldig spennende, sa Reidun Follesø fra Universitet Nord. Også fra Vefsn kommune som har jobbet med barns medvirkning over lang tid, ga mye skryt til ungdommene.

IMG_2403.JPG

Bildetekst: Fra v. Reidun Follesø (Universitet Nord); Harald Fåkvam (Vefsn kommune), Kåre Råbakk (Brønnøy kommune).

- De var veldig dyktige, og det var tydelig at de hadde gjort et forarbeid. Men det skulle vært enda flere beslutningstakere. Det var et dårlig signal. Ellers var det supert, sa Harald Fåkvam.

Ulf Flønes som er enhetsleder barn og unge i Fauske kommune, gir ros til ungdomsrådet, der også sekretær Gunn Lisbeth Pedersen, ble nevnt spesielt.

IMG_2393.JPG

- Da vi var i Englad for et par år siden og fikk høre om Agenda Day og hvordan de hadde jobbet rundt barn og unges medvirkning, hadde vi et godt stykke vei igjen. Nå er vi der, og det er helt fantastisk. Vi er veldig fornøyd med hva vi har fått til i forhold til ungdomsrådet.

På programmet i dag står blant annet hva slags form denne faggruppa skal ha framover.

Se også sak på hjemmesiden der program for begge dager, samt deltakerliste, er med: http://www.fauske.kommune.no/ungdomsraadet-inviterer-til-medvirkning.5909723-108349.html

Se også facebooksiden der du blant annet finner flere foto fra de fine diskusjonene: https://www.facebook.com/Fauske.Kommune/?fref=ts