Hjem/Tjenester/Politikk og innsyn/Utvalgsmøter og protokoller

16.04.2012 Plan- og utviklingsutvalg

Innkalling og saksliste

040/12 Godkjenning av møtebok

041/12 Delegerte saker i perioden

042/12 Referatsaker i perioden

043/12 Forslag til områderegulering for Sjøgata vest

044/12 Forslag til områderegulering for Naustbukta i Kjelvatn

045/12 Fauske kommune - Hovedplan for skogsveier 2012 - 2021

046/12 Søknad om bygging av Storelvvatnet kraftverk innenfor nedbørsfeltet til Lomi vannverk

047/12 Hovedvannledning Vatnbygd - Finneid

048/12 Oppgraderingsplan gatelys 2012

049/12 Kommunale veger - Opprustingsplan 2012

050/12 Endring av minsteareal for felling av elg i Fauske kommune

051/12 Friluftskartlegging Fauske kommune

052/12 Fartsregulering og skilting - Bringsliveien

053/12 Trafikksikkerhetstiltak ved Valnesfjord oppvekstsenter. Klage på vedtak PLUT 026/12

054/12 Amundsen eiendom AS, Bodø. Søknad om kjøp av tillegstomt å Søbbesva av Fauske kommunes eiendom gnr. 103 bnr. 11

055/12 Fauskegruppen AS. Søknad om forlengelse av gitt opsjon for erverv av restareal ca. 16 daa av Fauske kommunes eiendom i Hauan vestre

056/12 Gerd Hultmann, Rognan. Søknad om omgjøring av fritidsbolig på Sagmo til helårsbolig/ny bostedsadresse. Klage på PLUT-sak 038/12

057/12 103/1573 - Ebbe prosjekt AS - Klage fra Kaare Barkhald, Unn Mathisen og Ronald Isaksen på rammetill. i sak nr. 156/11 for oppføring av boligprosjekt i Bremsebakken, Fauske. Utvidet behandling

058/12 Søknad om kjøretillatelse med snøscooter

059/12 Søknad om tillatelse til motorisert ferdsel gjennom område A - Hankenlia

Samlet dokument av sakspapirene

060/12 Nasjonal transportplan 2014 - 2023/ Regional transportplan 2013 - 2024. Høring

061/12 Snøskuterløp i alpinbakken i Daja, Sulitjelma

Møteprotokoll fra møtet (Sammenstilling av innstillinger og vedtak)

Møtebok fra møtet (Vedtak inn i saksutredningene)

Tips en venn Skriv ut