lærere 160 stk samlet Fauske skolen

Fauske hotell i dag: tema "god klasseledelse"

160 lærere samlet før skolestart

I dag har 160 lærere/ pedagogisk personale samt noen assistenter, hatt felles kursdag der god klasseledelse har vært tema. Spesielt med hovedvekt på relasjonen lærer/ elev. Foredragsholder var Lasse Dahl fra Universitetsforlaget.

Lasse Dahl er allmennlærer med en amerikansk mastergrad i spesialpedagogikk og har 12 års erfaring som kontaktlærer og veileder i normalskole og spesialskole. Han jobber nå i et utadrettet team ved Brusetkollen skole og ressurssenter, og veileder i lærerprogrammet til Webster-Stratton og skoleprogrammet PALS (positiv atferd og støttende læringsmiljø i skolen).