kultur

Enkelte tjenester med rekordår

2015 var et kjempegodt kulturår i Fauske kommune

De kommunale kulturtjenestene har stort sett hatt økning i publikumsbesøk og tjenestetilbud.
Et godt resultat som skyldes godt innhold i tilbudet er enhetens konklusjon.

 

Alle tjenester i enhet kultur har i løpet av 2015 hatt god publikumstilstrømning.
Det er to unntak. 
Kulturskolen som har en nedgang på 0,5 %. Dette er en marginal endring i forhold til den store oppgangen de hadde i 2014 (10 %). 
Fauske bibliotek har en større prosentvisnedgang.  Denne skyldes en endring i praktiseringa av utslånsreglementet som gjør at andelen fornyelser er gått vesentlig ned i forhold til tidligere år, samt avvikling av depoter. Vi ser likevel at Fauske bibliotek har stort utlån,og utlånet ligger over gjennomsnittet for utlån i Nordland.
For øvrig ser det ut av besøksstatistikken ved bibliotekene vesentlig større enn tidligere. Hvis rådataene er korrekte, men disse tallene er ikke ferdig bearbeidet, vil det bli en betydelig oppgang.

Årets økning i besøkstall i Fauske kino er på 9,97 %, og er høyere enn landsgjennomsnittet som også økte i 2015 (8,25 %)
Det er hyggelig at Fauske kino har denne oppgangen og viser at overgangen til Digitale visninger gjør at publikum fortsatt setter pris på film og gode opplevelser.
Besøkstallet på 17172 er faktisk rekord for Fauske kino noengang, og slår den tidligere rekorden fra 2013, noe som er svært gledelig.
Toppfilmene i 2015 var Star Wars - Force awakens, James Bond - Spectre og Fast and Furious 7.
Blant barnefilmene var Minions klart mest sette film.

Størst oppgang blant kulturtjenestene er det fritidsklubbene som har.  En økning i gjennomsnittlig ukentlig besøk er på 16,9 % og det er særdeles gode tall.  På landsgjennomsnitt er det en liten nedgang i tallene på ungdom som besøker fritidsklubbene.  Lang tids arbeid med å rekruttere, samt en sterk profilering av Månedens aktivitet, samt ulike temakvelder, tror enheten er grunnlaget for dette.  Vi har stor tro på at tallene vil fortsette å stige i årene som kommer.

Stor oppgang i de åpne kulturtjenestene har også Fauskebadet, 
som har hatt en oppgang i publikumsbesøket på 16,3 %.
Det er en positiv oppgang, men vi jobber iherdig for å øke dette, da vi mener at vi har et stort publikumspotensiale også her.

Enhet kultur er stolte av å kunne bidra til at våre tjenester har så godt innhold at publikum ønsker å benytte dem, og at vi dermed er med på å skape trivelige lokalsamfunn, slik at målsettingen om å være en folkehelsekommune er tilstrekkelig tilstede.

Tabell: Publikumstall for kulturtjenestene i Fauske kommune 2015
ScreenHunter_331 Jan. 11 11.58.jpg