Forhåndsstemmer kommunereform

3 % har stemt på forhånd

Av de stemmeberettigede i Fauske kommune, har 3% stemt på forhånd. Disse stemmene er fordelt slik: Egen kommune 61%, Indre Salten-alternativ 25%, Stor-Salten 5% og Fauske-Bodø 9%.