logo2_100x48

Fauske kommune

Forslag til ny helse- og omsorgsplan

Etter intensiv jobbing, hvor flere aktører har vært involvert over lengre tid, er administrasjonen i Fauske klare til å presentere sitt forslag til ny helse- og omsorgsplan. Som det vil gå fram av dokumentet så vil framtidens helse- og omsorgsutfordring være et økende antall eldre mennesker som i større grad vil stille ulike krav til kommunens tjeneste på dette området.

Rådmannens forslag gir klare signaler om at det er ønskelig med en dreining av innsatsen mot hjemmebaserte tjenester og en mindre andel institusjonsplasser, men slik at den totale kapasiteten for tjenesteyting økes. Det legges opp til en fortsatt bred involvering, se vedlegg 3, både for brukere og ansatte i kommunen. Saken behandles første gang i kommunestyret torsdag den 25. mars 2010.

Hvis dere ønsker å gi uttalelser til forslaget til pleie- og omsorgsplan kan dere gjøre det ved å ringe tlf. 75 60 06 00 eller ved å sende en epost:  omsorgsplan@fauske.kommune.no

FORSLAG TIL NY HELSE- OG OMSORGSPLAN I FAUSKE KOMMUNE - ÅR 2010-2020.

INVOLVERINGS- OG BESLUTNINGSPLAN

PRESENTASJONEN FRA FOLKEMØTET

Kjell Ove  .bmp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut