Hjem/Tjenester/Kultur og idrett/Bibliotek
196A7456_460x307
Bibliotek

"Skal ta vare på og formidle informasjon, kunnskap og opplevelse."

Fauske biblioktek:

  • - vi skal være et moderne brukerorientert bibliotek som gjennom kvalitet på tjenestene skal sikre fornøyde brukere
  • - skal gi et kvalitetssikret tilbud til barn og unge
  • - skal jobbe med arenautvikling,  og løpende vurdere nye tiltak
  • - skal drive målrettet arbeid med arenautvikling
  • - skal løpende vurdere eksisterende og nye tiltak

Kontakt oss

Adresse: Fauske bibliotek
                Torgata 21
                8201 Fauske
Telefon: 75 60 40 50

Biblioteksjef Elin Rønningen: 75 60 40 53
Epost: bibliotek@fauske.kommune.no

Kontakt oss

Adresse: Fauske bibliotek
                Torgata 21
                8201 Fauske
Telefon: 75 60 40 50

Biblioteksjef Elin Rønningen: 75 60 40 53
Epost: bibliotek@fauske.kommune.no