Forside/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Varsel om oppstart av planarbeid, Skysselvika

16. mai 2019

Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 og § 17-4 gjøres det herved kjent at Indira AS har igangsatt arbeid med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for del av Skysselvika næringsområde på vegne av Wenberg fiskeoppdrett AS. Norconsult AS er innleid til å forestå planarbeidet.

Innspill til oppstart av planarbeidet kan sendes på e-post til line.fornes.frantzen@norconsult.com eller via brev til Norconsult AS v/Line Frantzen, Pb. 234, 8001 Bodø innen 16.06.2019

Plan- og utviklingsutvalgsmøte 21. mai 2019

15. mai 2019

Plan- og utviklingsutvalget avholder møte tirsdag 21. mai 2019 kl. 10.00 på administrasjonsbygget, kommunestyresalen.

Helse- og omsorgsutvalgsmøte 22. mai 2019

15. mai 2019

Helse- og omsorgsutvalget avholder møte onsdag 22. mai 2019 kl. 10.00 på Fauske rådhus, formannskapssalen.

Ledig omsorgsbolig

Omsorgsbolig til salgs

15. mai 2019

Flytting av møte - Endring

07. mai 2019

Helse- og omsorgsutvalgets møte 22. mai flyttes ikke.

Tidligere melding: Helse- og omsorgsutvalgets møte flyttes fra onsdag 22. mai til onsdag 29. mai.

Turistløypa er stengt

30. april 2019

Turistløypa (snøskuterløype fra Daja i Sulitjelma til riksgrensen mot Sverige) er stengt fra og med 30. april grunnet snømangel.

Forslag til detaljregulering for Charlottatippen boligområde

Offentlig ettersyn

25. april 2019

I henhold til i plan- og bygningsloven §12-10 og delegasjonsvedtak K-sak 058/09 legges forslag til detaljregulering for Charlottatippen boligområde ut til offentlig ettersyn.

Områderegulering for Sulitjelma opplevelsespark

Vedtak

08. april 2019

Kommunestyret vedtok i møte 28.03, sak 007/19, det fremlagte forslag til endring av områderegulering for Sulitjelma opplevelsespark med planid 2008008.

Kart oppstartsvarsel_100x100

Områderegulering Stormyra Fauske

Varsel om oppstart

01. mars 2019