Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer
Lysverkgården (2)_450x304

Familiens Hus ny konkurranse

15. februar 2019

Åpning av skuterløype

22. januar 2019

Turistløypa er åpen fra 23. januar.

Mindre endring av reguleringsplan for Møllnveien alt. 2

Offentlig ettersyn

22. januar 2019

Fauske kommune har hatt møte og fått tilsendt brev fra hjemmelshavere av gnr.104 bnr 17 hvor det bes om at bevaringsbestemmelsen for S3 i reguleringsplan for Møllnveien alt. 2 blir tatt ut.

Det er vurdert at bestemmelsen for bevaringsområdet innenfor S3 kan fjernes slik at arealet endres til vanlig boligområde.

Kunngjøring om igangsatt detaljregulering for Sjåheia

18. januar 2019

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om igangsatt arbeid med endring av reguleringsplanen for Sjåheia med planid 1980001, herunder Sjåheia - endring med planid 1983001, Kanlyngveien med planid 2005002 og Greplyngveien med planid 2007007. I tillegg er del av lysløypa inkludert i utvidelse av reguleringsplanen for Sjåheia.

Leivset detaljregulering - Varsel om oppstart av planarbeid

12. desember 2018

Iht. plan- og bygningsloven §12-8 varsles oppstart av igangsatt arbeid med reguleringsplan for eiendommene gnr. 84, bnr. 88, 69, 70, 112, 116, 124, 149, samt del av gnr. 129, bnr. 1 på Leivset i Fauske kommune.

Planforslag - Kommunedelplan Skjerstadfjorden

Høring - frist for uttalelse 15.02.2019

12. desember 2018

Revidert forslag til endring av områdeplan for Sulitjelma opplevelsespark

Offentlig ettersyn

23. november 2018

Planutvalget vedtok i møte den 20. november, sak 127/18, å legge revidert endring av områdereguering for Sulitjelma opplevelsespark (planid 2008008) ut til offentlig ettersyn.

Endring av detaljregulering for Vollgata 44

Vedtak

22. november 2018

Planutvalget har i møte den 20.11.18, sak 135/18, egengodkjent mindre endring av detaljregulering for Vollgata 44 med planid 2015007.