Åpning av skuterløype

Turistløypa er åpen fra 23. januar.