Forside klimaplan til hjemmeside_200x200

Vedtatt: klima- og energiplan 2018-2030

Kommunestyre- 008/19, har i møte 28.03.2019 fattet følgende vedtak i saken:

Vedtak:

Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til Energi- og klimaplan 2018-2030 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, inkl. endringer foreslått av rådmannen etter høringsperioden.

Sluttbehandling Energi- og klimaplan 2018-2030

Vedtatt plan Energi og klima 2018-2030

 

Tips en venn Skriv ut