Hjem/Tjenester/Kultur og idrett/Bibliotek/Lånereglement
Lånereglement

Lånereglement for Fauske bibliotek

Tjenestebeskrivelse og lånereglement (gjeldende fra 1.1.2015)

BIBLIOTEKETS TJENESTE OG MÅL

 1. Fauske bibliotek skal være et moderne brukerorientert bibliotek, der kvaliteten skal gå som en rød tråd gjennom alle tjenestene. Vi skal møte dagens og fremtidens utfordringer, og sikre fornøyde brukere / Perspektiv til kommuneplanens samfunnsdel
 2. Fauske bibliotek skal gi et godt og kvalitetssikret tilbud til barn og unge / Strategi til samhandlingsplan
 3. Fauske bibliotek skal gi et godt tilbud til alle typer brukere, uavhengig av etnisitet, alder, livssituasjon og øvrige behov.
 4. Fauske bibliotek skal jobbe fremtidsrettet og løpende vurdere eksisterende og nye oppgaver.
 5. Fauske bibliotek skal samarbeide med aktuelle aktører  / Perspektiv til folkehelsearbeidet

BIBLIOTEKETS ANSVAR

 • Å låne ut gratis medier (bøker, tidsskrifter, aviser, lydbøker, språkkurs, film, musikk m.m.).
 • Å vektlegge kvalitet, allsidighet og aktualitet i valg av media.
 • Å sørge for tilgjengelighet for alle typer brukere.
 • Å låne fra andre bibliotek ved behov.
 • Å henvise til enhver tid gjeldende måldokument.

LÅNERS ANSVAR

 • Å vise gyldig legitimasjon, og sette deg inn i lånereglementet.
 • Å ta med lånekortet.
 • Å betale purregebyr ved for sen innlevering.
 • Å erstatte skadet eller tapt materiale.
 • Du er ansvarlig for alt som er lånt på ditt lånekort, og å overholde lånefristen.
 • Det er ikke tillatt å låne bort lånekortet.
   
 • Alle må ha eget lånekort, og dette fås gratis på biblioteket.
 • Det er gratis å låne, men det koster å la være å levere.

LÅNETIDER

Bøker:                  4 uker
CD-er:                  4 uker
Lydbøker:            4 uker
Tidsskrifter:          1 uke
Film:                     1 uke
Språkkurs:           2 mnd.

Hvis det ikke er venteliste, kan ei bok forlenges 3 ganger, og en film 2 ganger.


LÅN FRA ANDRE BIBLIOTEK

Bøker biblioteket selv ikke eier, kan som regel lånes inn fra et annet bibliotek. For slike lån gjelder eierbibliotekets regler, også i forhold til purring og erstatning.

 

PURRING/PURREGEBYR OG ERSTATNING

Låneren plikter å overholde den fastsatte lånetida.

Hvis lånetida overskrides, sender biblioteket ut purring, etter følgende rutiner:

 • 1. purring gratis (SMS/e-post/brev)

 • 2. purring – kr. 50,- (sendes pr. brev m. vedlegg nr. 2)

 • 3. purring – kr. 50,- (sendes pr. brev m. vedlegg nr. 3)

 • Deretter genereres regning/erstatningskrav (Her kommer et tilleggsgebyr på kr. 150,-)

 • Erstatningskrav sendes ut etter 2 uker etter 3. purring. Når erstatningskrav er sendt vil kravet bli opprettholdt selv om mediet blir levert.

 

TAKSTER FOR TAPT ELLER ØDELAGT MATERIALE

 • Faglitteratur voksne, Kr. 500,-

 • Skjønnlitteratur voksne, Kr. 400,-

 • Faglitteratur barn og ungdom, Kr. 250,-

 • Skjønnlitteratur barn og ungdom, Kr. 250,-

 • Lydbøker, Digibøker voksne, Kr. 350,-

 • Lydbøker, Digibøker barn og ungdom, Kr. 250,-

 • Film barn/ungdom og voksne, Kr. 200,-

 • Språkkurs, Kr. 800

 • Tidsskrifter, Kr. 100,-

 • Musikk CD, Kr. 200,-

 • Dataspill, Kr. 400,-

 • Pocketbøker, Kr. 100.-

 • Kart, Kr. 250,-

 • Mikrofilm, kr. 1500,- (Egen avtale utarbeides)

- For spesielt dyre eller verdifulle bøker eller medier kan det settes egen takst.
- Låneretten inndras til låner har gjort opp for seg. 

 

UTLÅN AV MUSIKKINSTRUMENTER (fra 26.august 2015)

- Lånetid 3 mnd., med mulighet for forlengelse 1 mnd.
- Det kan bare lånes ett instrument i gangen.
- Alle instrumenter lånes ut med bag, stemmetunere  og lærebøker.
- Ved utlån av musikkinstrumenter gjelder 18 års aldersgrense.
- Biblioteket ivaretar skifte av strenger.
- Instrumenter som ødelegges, eller at deler mangler erstattes med faktisk kostnad.

Kontakt oss

Adresse: Fauske bibliotek
                Torgata 21
                8201 Fauske
Telefon: 75 60 40 50

Biblioteksjef Elin Rønningen: 75 60 40 53
Epost: bibliotek@fauske.kommune.no

Kontakt oss

Adresse: Fauske bibliotek
                Torgata 21
                8201 Fauske
Telefon: 75 60 40 50

Biblioteksjef Elin Rønningen: 75 60 40 53
Epost: bibliotek@fauske.kommune.no