Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/Skole/Grunnskole/Felles informasjon/Byggeprosjekt Valnesfjord skole

En glad dag

Byggeprosjekt Valnesfjord skole

Et enstemmig kommunestyre sa ja til bygging av ny skole med flerbrukshall plassert på  nåværende skoletomt. Planlagt ferdigstillelse høsten 2017

Kommunestyret behandlet i møte 13. februar 2014 spørsmålet om hvordan den fremtidige skolen i Valnesfjord skal være i forhold til nybygg eller rehabilitering samt også lokalisering. Det ble også tatt stilling til hvorvidt skoleutbyggingen også skal innbefatte flerbrukshall eller om en vil gå for en løsning skole med «gymsal»

Et enstemmig kommunestyre sa ja til bygging av ny skole med flerbrukshall plassert på  nåværende skoletomt.

Med dette er det gjort en viktig og stor beslutning for bygda Valnesfjord og samtidig er det angitt en  klar retning framover for arbeidet med dette prosjektet.

Det jobbes nå videre med avklaringer og utredninger knyttet til hvilken plassering og tomteløsning som vil være den beste. Det er gjort en del forundersøkelser av skoletomten og nærliggende område der en har tegnet inn noen mulige alternativer for plassering av den nye skolen med flerbrukshall. Så langt er det to alternativer som peker seg ut;  alternativ B plassering på kommunens tomt på samme høyde som eksisterende skole og alternativ D; plassering på naboeiendom sør for idrettsbanen. Planlagt ferdigstillelse for nye Valnesfjord skole og flerbrukshall er høsten 2017.

Tips en venn Skriv ut