Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Plan og utvikling/Byggesak og tomter/Ledige tomter/Boligtomter

Om boligtomter i Fauske kommune

Fauske kommune legger vekt på å tilby romslige boligtomter, og det er mulig å få kjøpt tomter på opptil tre måls størrelse i kommunen. I sentrumsnære områder er det normalt med 0,6 daa - 1,1 daa. Fauske ligger i hjertet av Salten med gode forbindelser og relativt kort og effektiv reisevei til arbeidsplasser i Bodø, Saltdal og Sørfold.

Ledige boligtomter

Nye tomter - Finneidlia 2, nordvestre del

Fauske kommune har for salg 27 boligtomter i Finneidlia. Tomtene er ikke tilrettelagt for kjeller. Tomtepris er 546 kr pr. kvadratmeter. Tomtene selges fortløpende etter skriftlig søknad og ved at det inngås bindende kjøpekontrakt hvor frister og salgsbetingelser fremkommer.

Oppmøte hos enhet Plan/utvikling på Administrasjonsbygget.

 

Finneidlia 2

Finneidlia ligger ca 3 km fra Fauske sentrum, men bare ca. 400 m fra Finneid skole med tilhørende idrettsanlegg. Feltet ligger mellom boområdene Hauan og Finneid med ryggen mot Finneidfjellet. Turmulighetene er meget gode. Feltet har meget god utsikt mot Fauske sentrum og Fauskevika (sørvest). Tomtene er ca 1 daa. Finneidlia har ikke gjennomgangstrafikk, og det er gang- og sykkelvei langs hovedferdselsveien. Tomteprisen er kr 600 pr kvm. Se for øvrig prisliste og regler for tildeling av tomter nedenfor.

 

Greplyngveien

Greplyngveien er en del av Hauan boligområde, og ligger ca 2 km fra Fauske bysentrum, som har et bredt tjenestetilbud og gode handels- og næringsmuligheter. Barnehager, skoler, andre offentlige tjenester, handel og buss/tog er tilgjengelig innenfor gang- og sykkelavstand fra Greplyngveien. Samtidig er Greplyngveien markanært med gode turmuligheter rett fra husdørene. Feltet har meget god utsikt mot sør (varierer fra tomt til tomt). Tomtene er rundt 1 daa store. Det er ikke gjennomgangstrafikk i selve Greplyngveien og feltet må derfor beskrives som veldig barnevennlig. Tomteprisen er kr 362 pr m2. Se for øvrig prisliste og regler for tildeling av kommunale tomter nedenfor.

greplyngveien_s.jpg

 

Hageneshaugen

Hageneshaugen boligfelt i Valnesfjord er under utvikling. Nesten halvparten av feltet er allerede bebygd med eneboliger. Feltet ligger ca 1 km fra Strømsnes sentrum med butikk, kiosk, helse- og sosialsenter samt offentlig kommunikasjon (buss og tog) til Bodø og Fauske. Utsiktsforholdene er meget gode. Det er ikke gjennomgangstrafikk i området, noe som gjør det ekstra barnevennlig.

Feltet ligger nært Kosmovatnet med gode turmuligheter. Tomtenes størrelse varierer fra litt over 600 kvm til litt over 1 daa. Prisene varierer fra 550 kr pr m2 til 630 kr pr m2. Nærmere informasjon om ledige tomter, pris mm fås hos SWENOR tlf. 45492901.

 

Kosmoåsen

Kosmoåsen ligger på Kosmo i Valnesfjord, ca 7 km nord for Strømnes sentrum. Nord for Kosmoåsen, også det ca 7 km, ligger Valnesfjord Helsesportssenter. På Strømsnes finnes butikk, skole, helse- og sosialsenter, kiosk mm. Valnesfjord har meget gode tog- og bussforbindelser i retning Bodø og Fauske. Tomtene i Kosmoåsen er spesielt romslige, ca 1,5 daa, og det er mulig å slå sammen to tomter til en ekstra stor. Det er også mulig å dele en tomt i to deler a ca 0,75 daa. Kosmo er ei landbruksgrend og Kosmoåsen tilbyr leieareal for åkre, stallplass og annen tilrettelegging for de som kjøper tomt. Det er særdeles gode turmuligheter i området, og Sjunkhatten nasjonalpark og andre naturperler er meget nært.

kosmoåsen.jpg
Tips en venn Skriv ut