Hjem/Tjenester/Skatter og avgifter/Kommunale avgifter

Betalingsregulativ 2019

19. desember 2018

Feieavgift for fritidsbolig

29. august 2018

I disse dager sendes ut faktura på feie- og tilsynsgebyr for fritidsboliger. Fauske kommune har bestemt denne til kr. 121 + moms.

Forskrift om gebyr for feie- og tilsynstjenester

29. august 2018

Ertter at det i januar 2016 kom ny forskrift om brannforebygging, er også fritidsboliger innlemmet. Her er Fauske kommune sin forskrift for feie- og tilsynstjenester.

Renovasjonsforskrifter i Salten

15. mai 2018

Iris Renovasjonsforskrift i Salten – forskrift for renovasjon i Fauske kommune er vedtatt av kommunestyret 14.12.2017. Forskriften er modernisert iht. lovverk og definisjoner som er endret innenfor avfallslovgivingen. En ny forskrift erstatter den eksisterende, som ble utformet etter at Iris ble satt i drift i januar 1994. Renovasjonsforskrift

Betalingsregulativ 2018

21. desember 2017

Orintering om kommunale eiendomsgebyrer 2016

Sendes i posten til eiere av boliger som omfattes av eiendomsgebyrer

26. februar 2016