Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/Fauske Familiesenter/Barn/Helsestasjon/Den første tiden
Nyfødt

Den første tiden

Hjemmebesøk nyfødt

03. mai 2018

Når barnet kommer til verden, får helsestasjonen melding fra sykehuset. Når det skjer, vil helsesøster ta kontakt for å høre hvordan det går, og for å avtale hjemmebesøk innen 7 til 10 dager etter fødsel. Dersom dere ønsker hjemmebesøk tidligere enn dette, bør dere ta direkte kontakt selv med jordmor eller helsesykepleier. Ved å gi fødeavdelingen riktig adresse og postnummer unngår dere forsinkelser. Les mer om hjemmebesøket her.

tran

Den første tiden

Tran til spedbarn

28. juni 2019

Tran til spedbarn bør gis daglig fra 4-6 ukers alder. Dersom barnet ikke får tran, bør barnet få D-vitamin dråper.

Tran til spebarn.pdf

Fødsel og ammeforberedende kurs

Den første tiden

Amming

03. mai 2018

Som ammekyndig helsestasjon har vi som mål å beskytte, fremme og støtte amming. Vi ønsker at du som mamma skal få all den støtte du trenger til å amme så lenge du selv ønsker.

Journal_300x225

Orientering om innsynsrett, SYSVAK og overføring av journal ved flytting

03. mai 2018

Helsestasjonen plikter å føre journal med helseopplysninger. Journalføringer foretas på bakgrunn av hva helsepersonell plikter å nedtegne, og på bakgrunn av hva de ut fra en faglig forsvarlig vurdering finner nødvendig å hensiktsmessig. Journalen skal i hovedsak bidra til kvalitet og kontinuitet i behandling, slik at barnet får en best mulig oppfølging på helsestasjonen. I sped- og småbarnsalderen, og så lenge det er naturlig, er det de foresatte som ivaretar rettigheter barnet har som bruker av helsestasjonen.

Program for foreldreveiledning

Sammen foreldre - barn

Om samspill

27. februar 2017

Helsesøster vil støtte foreldres naturlige evne til å gi god omsorg. Dette slik at foreldre får støtte i foreldrerollen og føler seg trygge på at de er gode som foreldre.

Brosjyren "Sammen foreldre og barn" gir gode tips ut fra barnets alder. Denne får dere utdelt på hjemmebesøk.