Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Plan og samfunnsutvikling/Motorferdsel og trafikk
snøskuter sulis befaring
Motorferdsel og trafikk

Vil du vite mer om motorferdsel i utmark - i Fauske kommune?

Følgende løyper er åpne:

- Turistløypa
- Kjelvassløypa og Rørgata
- Trase fra kjelvassløypa til fjellandsbyen

 

Dersom du har behov for å bruke motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy i utmark og vassdrag, må du søke kommunen om tillatelse.

Hva menes med motorferdsel?

Med motorferdsel menes bruk av kjøretøy slik som bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøskuter ol. samt båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor. 

Du finner søknadsskjema her: Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark 

Informasjon vedr behandling av søknader o.l. finner du her:  Informasjon søknad motorisert ferdsel

Søknadsskjema sendes postmottak@fauske.kommune.no eller til Fauske kommune, Postboks 93, 8201 Fauske.

Under motorferdsel i menyen til høyre ligger linker til gjeldende lovverk.

Fauske kommunestyre har vedtatt forskrift for kommunal løypenett for snøskuter i Fauske kommune. Under menyen til høyre ligger forskriften og kart over de traseer som er tilgjengelige. Vedrørende merking av løyper. ring 46 87 87 64

Kontakt oss

Lise Gunn Hansen 75 60 40 60

lise.gunn.hansen@fauske.kommune.no