Mange lurer på hva dere har lov til å gjøre i russetiden på grunn av korona. De samme anbefalinger, lover og regler gjelder for russen som for alle andre. Ovenfor denne pandemien må vi alle rette oss etter føringene fra helsemyndighetene for å begrense smittespredning.

Det er ikke laget egne lover mot festing, slik som man hadde gjort i forhold til det å reise på hytta. Men politiet har hjemmel i smittevernloven til å avslutte fester hvor det er alvorlig smittefare. Dette vil være vurderinger som politiet må gjøre fra fest til fest.

Politiet har forståelse for at mange er skuffet fordi russefeiringen ikke blir som planlagt, men vi forventer at hensyn til smittevern må veie tyngre enn fest og moro. Det å samle mange mennesker på samme sted, som for eksempel i en russebuss, vil kunne utgjøre en stor smitterisiko. Alle har et ansvar for å begrense smittespredning i samfunnet – også russen.

Anbefalinger fra Helsemyndighetene gjelder også for russ-2020

* Russ må følge rådene fra helsemyndighetene om avstand for å unngå smitte:

 * Minst 2 meters avstand til hverandre.

 * Ikke vær flere enn 5 på samme sted samtidig.

* Russ må følge rådene fra helsemyndighetene om hygiene for å unngå smitte:

* Vask hender ofte

* Del ikke flasker eller annet med andre

Politiet har i alle situasjoner en plikt til å vurdere inngripen ved brudd på Helsemyndighetens anbefalinger der det kan være en alvorlig smittefare, uavhengig av om det er russefeiring eller annet.

Kampen mot korona er en nasjonal dugnad. Vi har ingen liv å miste! Hold dere oppdatert på informasjonen som blir gitt fra Regjeringen og helsemyndighetene. Følg det som gjelder av anbefalinger og restriksjoner – oppdatert informasjon ligger ute på helsenorge.no: https://helsenorge.no/koronavirus

Vårt budskap: Tenk smittevern foran fest og moro.

Med vennlig hilsen

Politiet