Informasjon om gradvis opptrapping av drift på Fauske familiesenter

Publisert

Siden påske har vi startet en gradvis opptrapping til normal drift på Familiesenteret. Alle får tilbud om konsultasjoner på helsestasjonen som vanlig, men noen av gruppekonsultasjonene blir gjennomført individuelt og noen får tilbud om telefon/videokonsultasjon.

Vi er tilgjengelig på skolen for 1.- 4. klassetrinn og på videregående skole, for de øvrige elever er vi tilgjengelig på telefon. Vi gleder oss til resten av skolen åpnes, da vil vi være tilgjengelig for alle på skolen. 

Helsestasjon for ungdom er åpen for timebestilling, og uike samarbeidsmøter gjennomføres med et begrenset antatt deltakere (deriblant TIMS-møter). Babytreff må vi nok vente med.

Vi følger anbefalte smittevernregler og minner om at barn, ungdom eller voksne som er i karantene, har symptomer på sykdom eller er syke ikke skal møte til time. VI ber om at barn følges av kun en foresatt og uten søsken dersom det lar seg gjøre.

Foreløpig har vi åpent kun for de med timeavtale. Har du ikke time, men ønsker kontakt, ring oss på telefon 75 60 43 00, eller ta direkte kontakt med din "helseperson". Minner også om at "hjertetelefonen" på 75 60 46 50 er åpen alle hverdager fra 12.00-16.00