Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
24. juni 2021 kl. 13:17

Ingen personer er isolert. 8 personer er i smittekarantene.

Kunngjøringer og høringer

Høring - oppstart av navnesak

I forbindelse Árran lulesamiske senters pitesamiske stedsnavnprosjekt har Sametinget tatt opp navnesak for stedsnavn i Fauske kommune – Fuosko suohkan, jf. brev datert 13.04.2015.
Saken ble tatt opp for å få avklart riktig skrivemåte for offentlig bruk. Statens kartverk sender med dette saken på lokal høring i kommunen, jf. § 8 i lov om stadnamn.

Kommunal kompensasjonsordning

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet har tildelt kr. 887 463,- til Fauske kommune, som skal fordeles blant lokale virksomheter.

Åpne snøskuterløyper

Fra og med 10.03.21 er Turistløypa fram til Muorki og Kjelvassløypa/Rørgata åpen for allmenn ferdsel.

Se kart HER.

Kart - skuterløype