Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
21. juni 2022 kl. 11:14

Oppdatert koronainformasjon under "Korona"

Kunngjøringer og høringer

Informasjonsmøte 28.02.22 - Erosjonssikring av Farvikbekken

I forbindelse med erosjonssikringen av Farvikbekken inviterer Fauske kommune til et informasjonsmøte om gjennomføringen av prosjektet. Prosjektet har vært jobbet grundig med over år, og er nå kommet dit at vi er i gang med prosjektering og videre arbeide for å kunne starte opp med fysiske arbeider til vår/tidlig sommer 2022.

Varsel om planoppstart - detaljregulering for Torggata 18

På vegne av forslagstiller PGH Eiendom AS og i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 17-4 varsles det med dette oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Torggata og forhandlinger om utbyggingsavtale. Norconsult AS er engasjert til å forestå planarbeidet.

Trafikksikkerhetsprisen 2021

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) deler ut trafikksikkerhetsprisen hvert andre år. Prisen består av et diplom og kr. 20 000,-

Alle kan komme med forslag på kandidater. Frist for å melde inn kandidater er 23.februar 2022