Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
24. juni 2021 kl. 13:17

Ingen personer er isolert. 8 personer er i smittekarantene.

Kunngjøringer og høringer

Varsel om planoppstart - Granveien

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at det er satt i gang arbeid med detaljregulering for del av eiendommene 103/653 og 102/637 i Fauske kommune.

 

Nasjonale trafikksikkerhetsmidler for 2021

I 2021 deler Samferdselsdepartementet ut fire millioner kroner til slike trafikksikkerhetstiltak. Både kommuner, organisasjoner, interessegrupper og andre aktører som eksempelvis skoler og barnehager kan få tilskudd til trafikksikkerhetstiltak. Søknadsfristen er 1. mars 2021.

Betalingsregulativ 2021

Kommunestyret vedtok i møte 11. desember 2021, i sak 106/20, betalingsregulativ for 2021. HER vil du finne betalingsregulativet.

Vedtak av kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel

Kommunestyret har i sak 109/20 i møte 11. desember 2020 vedtatt kommunal planstrategi og fastsatt planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel.

Vedtak:

I henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 vedtas Kommunal planstrategi 2020-2023.

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-13 og § 4-1 fastsettes Planprogram for kommuneplanens samfunnsde

Fauske kommune ønsker bud på solid ballbinge fra 2005

Krav til kjøper: Bingen må demonteres og hentes for egen regning innen 1. juni 2021. Fauske kommune har ingen ansvar verken for skader, tilstand, mangler eller andre økonomiske forpliktelser. 

Kortside