Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
24. juni 2021 kl. 13:17

Ingen personer er isolert. 8 personer er i smittekarantene.

Kunngjøringer og høringer

Ny varsel om oppstart - Deponi Ågifjellet

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det med dette at det er satt i gang arbeid med reguleringsplan for del av eiendommene 88/1, 88/11, samt del av fylkesvei 830 i Fauske kommune.

Forslag til mindre endring av reguleringsplaner for Brattåsvika

I henhold til i plan- og bygningsloven §12-10 og delegasjonsvedtak K-sak 058/09 legges forslag til mindre endring av reguleringsplanene Fritidsbebyggelse Brattåsvika (endring) og Fritidsbebyggelse i Brattåsvika ut til offentlig ettersyn.