Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
24. juni 2021 kl. 13:17

Ingen personer er isolert. 8 personer er i smittekarantene.

Kunngjøringer og høringer

Offentlig ettersyn – Valg av meddommere

Formannskapet avga i møte 5. mai 2020 forslag til valg av meddommere til tingretten, lagmannsretten, jordskifteretten og forslag til skjønnsmedlemmer.

Melding oppstart - Detaljregulering Fortau Erikstad-Lund

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved om oppstart av detaljregulering for Fortau Erikstad Lund, plan-ID 2020005. Formålet er å regulere inn et fortau som ligger mellom Helskarveien og Badestrandveien. Fortauet vil gi trafikksikkerhet for lokalbefolkningen fra Erikstad til Badestranda.