Hva skal barnet mitt vaksineres mot og når?

Hva skal barnet mitt vaksineres mot og når?

I Norge er all vaksinasjon frivillig. Ved at de aller fleste i befolkningen er vaksinert mot en sykdom, er de også med på å beskytte de minste barna som er for unge til å få vaksine, og personer med spesielle sykdommer som gjør at de ikke kan vaksineres. 

Vaksinasjonen begynner vanligvis når barnet er 6 uker gammelt. Siden flere av sykdommene det vaksineres mot rammer de yngste barna hardest, bør forsinkelser unngås. Oppfriskningsdoser gis i skolealder.

Barn får tilbud om mange vaksiner fram til de er ferdige med grunnskolen. For å gi vaksine til barnet ditt trenger vi samtykke fra foresatte. Helsesykepleier vil innhente et slikt samtykke før vaksinasjon.

Oversikt over barnevaksinasjonsprogrammet finner du her:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/

https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/for-og-etter-vaksinasjon/

Hvilke vaksiner trenger jeg som voksen?

Voksne som har fått alle vaksiner i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet trenger oppfriskningsdose av kombinasjonsvaksine mot poliomyelitt, kikhoste, difteri og stivkrampe hvert 10.år.

 

Jeg skal ut å reise, hva gjør jeg da?

Reisevaksinasjon:

Hvis du/dere skal ut og reise er det viktig å ta tidlig kontakt med helsestasjonen slik at vi sammen med deg kan få en oversikt over hva slags vaksiner du trenger i god tid før reisen. Det er behov for ulike vaksiner ut fra hvilket land du skal reise til.

Informasjon om reisevaksiner med anbefalinger ved reise til ulike land finner du i linken her:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/

 

 

Mine vaksiner

Logg inn på vaksinetjenesten på helsenorge.no for å se vaksinasjonsstatus for deg selv og dine barn under 16 år. Du kan også skrive ut et vaksinasjonskort på norsk og engelsk.