Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Plan og utvikling/Motorferdsel
scooter_190x137

Motorferdsel i utmark

For all ferdsel med motorkjøretøyer som ikke er hjemlet direkte i Lov om motorisert ferdsel i utmark eller Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, må det søkes dispensasjon.

Vedrørende merking av løypene. Ring: 46 87 87 64

Tips en venn Skriv ut